Website Restauratiebestek online

De website www.restauratiebestek.nl is online.

Het Restauratiebestek voorziet in de vertaling van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud of restauratie in de besteksystematiek van STABU 2. Dankzij de koppeling met de ERM-uitvoeringsrichtlijnen kan een adequaat projectbestek worden opgesteld. De website bevat onder meer een voorbeeld van het Restauratiebestek (het restaureren van historisch gevelmetselwerk, URL 4003 en -voegwerk, URL 4006). Ook bevat de site voorbeelden van het toepassen van de restauratieladder in diverse situaties, zoals historisch timmerwerk (URL 4001). Bij de voorbeelden zijn ook de te gebruiken uitvoeringsrichtlijnen en bestekposten vermeld.

Het Restauratiebestek en de gelijknamige website zijn in nauw overleg met Ketenstandaard/STABU tot stand gekomen. Beide organisaties zorgen voor regelmatige updates.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80