Bestuur ERM

Het bestuur van de ERM bepaalt de koers van de stichting en stelt de begroting vast. Het bestuur bestaat uit personen die afkomstig zijn uit kringen van de overheid en het bedrijfsleven. Het bestuur wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter.

Samenstelling

NAAMFUNCTIE (AANDACHTSGEBIED)NAMENS
Jacques MonaschVoorzitter
 
Dré van DintherPenningmeesterVakgroep Restauratie
Arno BoonLid (Hoofdaannemer/Opdrachtgever /POM )
Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)
Pieter van TraaLid (Opdrachtgever particulier)Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)
Rob KoningsLid (Opdrachtgever overheid)Raad voor het Rijksvastgoed (RvR)
Jelmer PrinsLid (Overheid/beleid) )Interprovinciale Werkgroep Cultuur (IWC)
Erik Jan BransLid (Architekt)Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR)
Wim van der MaasLid (Aannemer)Platform Gespecialiseerde Aannemers
Daniel SpeeLid (Gesp. aannemer)Platform Gespecialiseerde Aannemers

Statuten

In de statuten van de stichting ERM zijn doelstelling, organistie en andere belangrijke zaken vastgelegd.
Download hier de statuten.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80