Bestuur ERM

Het bestuur van de ERM bepaalt de koers van de stichting en stelt de begroting vast. Het bestuur bestaat uit personen die afkomstig zijn uit kringen van de overheid en het bedrijfsleven. Het bestuur wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter.

Samenstelling

NAAMFUNCTIE (AANDACHTSGEBIED)NAMENS
Wim van der Maasvoorzitter
 
Simon Angellid (gespecialiseerde aannemer)Platform Gespecialiseerde Aannemers
Arno Boonlid (opdrachtgever POM)
Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)
Natasja Groothuisminklid (overheid/bevoegd gezag)Gemeenten
Hein Hundertmarklid (bouwhistorie)Bond van Nederlandse Bouwhistorici
Daniel Speelid (gespecialiseerde aannemer)Platform Gespecialiseerde Aannemers
Paul Vesterslid (opdrachtgever)Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)
Maurits van den Wall Bakelid (opdrachtgever particulier)Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe)
Jeroen Wienbeltlid/penningmeester (hoofdaannemer/restauratie bouwbedrijf)Vakgroep Restauratie
Karlijn de Wildlid (architect)Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR)
Karianne Winthagenlid (overheid/beleid)Interprovinciale Werkgroep Cultuur (IWC)

Meer informatie

  • Klik hier voor de statuten. In de statuten van de stichting ERM zijn doelstelling, organisatie en andere belangrijke zaken vastgelegd.
  • Klik hier voor de WNT verantwoording 2020.
  • Klik hier voor de WNT verantwoording 2021.
  • Klik hier voor de WNT verantwoording 2022.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80