Branches

De ERM stimuleert restauratiebranches om onderling in gesprek te gaan over kwaliteitsborging en onderwijs. Hiertoe wordt twee maal per jaar het zogeheten "branchegroepenoverleg" gehouden. Hieraan neemt een groot aantal branches deel. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is betrokken bij dit overleg.

Deelnemende branches:
-         Vakgroep Restauratie (restauratie bouwbedrijven) website
-         Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie website
-         Vereniging Timmerwerk Restauratie (timmerfabrieken) website
-         Vereniging Restauratie Steenhouwers website
-         Nederlands Gilde van Kunst, sier en restauratiesmeden website
-         Nederlandse Vereniging van Leidekkers website
-         OnderhoudNL Restauratieschilders website
-         Stichting Gevelgilde website
-         Stichting Voeggarant website
-         De Zinkmeesters website
-         Gilde Metalen Dakdekkers website
-         Vereniging Adviesbureaus Monumenten website
-         Ondernemersvereniging Glazeniers website
-         Nederlandse Vereniging van Molenmakers
-         Vakfederatie Rietdekkers website
-         Restauratoren Nederland website
-         ARA website
-         Rietdekkersgilde website
-         Vereniging Erfgoedhoveniers website