Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

De uitvoeringsrichtlijn voor werkzaamheden aan monumentaal glas in lood is aangepast. De vorige versie was al acht jaar oud.

In de nieuwe versie 2.0 is er veel aandacht voor het plaatsen van beschermende beglazing, niet alleen ter voorkoming van mechanische beschadigingen, maar ook thermisch. Een en ander wordt toegelicht door omschrijvingen en tekeningen van principedetails. Andere aanpassingen in de URL zijn minder ingrijpend. Eisen aan het werk zijn meer concreet en staan in een meer logische volgorde. Op detailniveau zijn onderwerpen toegevoegd. Ook is URL 4002 wat betreft formulering en opbouw aangepast aan andere richtlijnen van ERM. Versie 1.2 vervalt per 15 juni 2023.

Bij werk aan monumentaal glas gaat het steeds vaker om het beperken van de energievraag. Daarom is niet alleen URL 4002 aangepast, maar wordt ook een nieuwe uitvoeringsrichtlijn opgesteld. In URL 4015 Glasvensters komen andere glastoepassingen in monumenten en bijbehorende isolatieconcepten aan bod. Daarover binnenkort meer nieuws.

Versie 2.0 van de URL 4002 Glas-in-lood-panelen is hier te vinden.


Foto: ERM

Gerelateerd nieuws

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Video's ‘Monument van morgen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Impressie webinar Duurzame daken

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80