beroepsgroep:

Rietdekker

werksoort:

Dakwerk riet

Ons land telt vele monumentale gebouwen, boerderijen, molens en woningen met rieten daken. Het onderhouden en vernieuwen van het riet vergt veel kennis van zaken en een jarenlange ervaring.

Een beter duurzaam resultaat

  • Een goed rieten dak vergt riet van hoge kwaliteit, dit vraagt om grondige controle vooraf.
  • Deskundig en vakkundig onderhoud kan de levensduur van de rietbedekking aanzienlijk verlengen.
  • Respecteer bij het onderhoud of vernieuwen de streekeigen kenmerken van het rieten dak.

Wat is belangrijk bij onderhoud en herstel?

1. Eisen aan het toe te passen riet

Riet is leverbaar in veel kwaliteiten. De kwaliteit wordt vooral bepaald door de plaats waar het riet groeit (zoet of brak water) en de wijze waarop het wordt geoogst, vervoerd en opgeslagen. De hoge eisen die aan riet op monumenten worden gesteld, zijn vastgelegd in kwaliteitscriteria. Voordat het werk begint, wordt het riet grondig op de juiste kwaliteit gecontroleerd.

2. Eisen aan het periodiek onderhoud


Deskundig en vakkundig onderhoud kan de levensduur van de rietbedekking aanzienlijk verlengen. Een van de methodes hiervoor is het blank verstoppen (zie foto). In de uitvoeringsrichtlijn is nauwkeurig omschreven aan welke eisen dit onderhoud moet voldoen.

3. Eisen aan het vernieuwen van riet


Elke regio heeft haar eigen variaties in detaillering en afwerking. In de monumentenzorg wordt veel waarde gehecht aan het behoud van deze streekeigen kenmerken. Een voorbeeld hiervan is de typische nokafwerking die vooral in Drenthe wordt toegepast (zie foto). Voor de uitvoering van details en afwerking zijn in de uitvoeringsrichtlijn gedetailleerde tekeningen opgenomen.

Speciaal voor

Monumenteigenaren

Hoe goed onderhoud en vernieuwingswerk te garanderen?

Het onderhouden en vernieuwen van riet op monumenten vereist veel specialistische kennis en ervaring. Schakel voor dit werk daarom bij voorkeur een erkend rietdekkersbedijf in. Een overzicht van erkende bedrijven staat op de website van ERM. Is uw rietdekker niet erkend? Vraag dan of deze aantoonbare kennis heeft van de URL 4004. De Uitvoeringsrichtlijn bevat namelijk veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan het bedrijf moet voldoen. Bekijk of download deze URL van onze website.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80