Platform Monumententoezicht 'Toezicht en verduurzaming monumenten' - 24 maart 2021

Het Platform Monumententoezicht kwam woensdag 24 maart jl. virtueel bijeen voor een bijeenkomst over ‘Toezicht en verduurzaming monumenten’. Aan de orde kwamen zaken als de positie van de gemeente (bevorderen verduurzaming; behoud erfgoedwaarden), de juridische aspecten van toezicht op beide onderwerpen (nu en na inwerkingtreden van de Omgevingswet) en ervaringen met verduurzamen in de praktijk. En natuurlijk werd de vraag gesteld: Wat kan of moet de toezichthouder doen als hij schade aan het monument verwacht door bijvoorbeeld onjuiste uitvoering van een bepaalde maatregel ter vermindering van het energieverbruik?

Klik hier voor een impressie van het webinar.

Presentaties:
Duurzaamheid bij gemeenten, monitor 2019 - 2020 - Paul Noppers (Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed)
Duurzaam toezicht. Nieuwe opgaven, nieuwe rollen - Ilse Rijneveld (FGM/Delft)
Toezicht op verduurzaming bij monumenten - Robert Luinge (juridisch adviseur JRL)
Praktijkervaringen in Leiden - Luc van de Ven (Leiden)
Praktijkervaringen in Rheden - Martijn Andela (Rheden)

Hier vindt u een overzicht van de chats.


Verduurzaming van een Hilversumse woonwijk - foto Edwin Prins

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80