Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Thema: Duurzame maatregelen en het beschermde stadsgezicht onder de omgevingswet

Hoe verhouden verduurzaming, de maatregelen die daarvoor genomen moeten worden en de status van ‘beschermd gezicht’ zich tot elkaar? In de monumentale kerk in Utrecht verzamelden bijna 100 toezichthouders, vergunningverleners en belangstellenden van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en het Rijk gingen daarover met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht. De bijeenkomst, die werd georganiseerd door Stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, ging over dit veelbesproken onderwerp. De belangstelling was dan ook groot.

Met een toelichting op de vergunning systematiek, wet- en regelgeving, veranderingen en nieuwe spelregels van Hajé van Egmond (Ministerie BZK) en Wico Ankersmit (Vereniging Bouw- en Woningtoezicht) een doorkijkje in de toekomst.

Verder presenteerde Frank Buchner (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) het nieuwe afwegingskader voor gemeenten voor verduurzaming van monumenten en vergunningverlening.

Bas de Bont (gemeente Delft) en Ceciel Nyst (gemeente Haarlem) gaven praktijkvoorbeelden, waarbij er werd gesproken over de visie, durf en aanpak die door die gemeenten is toegepast. Daarin was onder meer ruimte voor concrete tips over hoe zij de versnelling van verduurzaming in hun gemeenten mogelijk weten te maken en monumenteigenaren hierin weten te informeren en te ondersteunen.

Er was daarnaast volop gelegenheid tot netwerken en ervaringen uitwisselen.

Bekijk hier de PDF van de presentaties terug.

Bekijk hier de impressie video van deze middag.

Gerelateerd nieuws

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Video's ‘Monument van morgen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Impressie webinar Duurzame daken

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

Detailboek helpt eigenaren, opdrachtgevers en gemeenten met verduurzamen

Platform Monumententoezicht 'Bescherming en toezicht historische binnenruimten'- 11 maart 2020

Impressie bijeenkomst Platform Monumenten Toezicht 'bescherming en toezicht historische binnenruimten'

Arjan Grandia: ‘Kwaliteit betaalt zich altijd terug’

Platform Monumententoezicht 'Toezicht en verduurzaming monumenten' - 24 maart 2021

‘Een goede restauratie, hoe dan?’

Platform Monumententoezicht: Zonnepanelen, installaties en monumenten - 6 april 2022

Platform Monumententoezicht: Zonnepanelen, installaties en monumenten - 6 april 2022

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht op 30 november jl.

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80