Platform Monumententoezicht: Zonnepanelen, installaties en monumenten - 6 april 2022

Natuurlijk willen eigenaren van monumenten ook zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen. Maar hoe behoud je dan de cultuurhistorische waarden van het pand? Welk beleid kun je daarvoor als overheid ontwikkelen? Het Platform Monumententoezicht kwam na twee jaar eindelijk weer fysiek bijeen om, deze keer, over dit onderwerp het gesprek te voeren. Met een voorbeeld van een gemeentelijke praktijk, een kijkje in de keuken van de rijksoverheid, een toelichting op technische consequenties en een vooruitblik hoe straks met deze materie kan worden omgegaan wanneer de Omgevingswet is ingevoerd.

Klik hier voor de volledige impressie.

Presentaties:

Gerelateerd nieuws

‘Restauratieladder is een mooi gespreksplaatje’

RestauratorenRegister aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’ (HB)

Natasha Herman: ‘CCvD brengt visies op roerend en onroerend erfgoed bijeen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk

Aansprakelijkheid en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

Kaag: restauratieschilderwerk met vakmanschap, scholing en enthousiasme

Restauratievoegen gaat over veel meer dan een voeg zetten

Impressie bijeenkomst Platform Monumenten Toezicht 'bescherming en toezicht historische binnenruimten'

Arjan Grandia: ‘Kwaliteit betaalt zich altijd terug’

Platform Monumententoezicht 'Bescherming en toezicht historische binnenruimten'- 11 maart 2020

Platform Monumententoezicht 'Toezicht en verduurzaming monumenten' - 24 maart 2021

‘Een goede restauratie, hoe dan?’

Platform Monumententoezicht: Zonnepanelen, installaties en monumenten - 6 april 2022

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht op 30 november jl.

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80