Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht op 30 november jl.

In de monumentale kerk in Utrecht verzamelden circa 70 toezichthouders, vergunningverleners en belangstellenden van gemeenten, veiligheidsregio’s, steunpunten en andere organisaties voor het Platform Monumententoezicht. De bijeenkomst is georganiseerd door Stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht.

Inleiding thema: Brandpreventie is van alle tijden
Geïnspireerd door twee boeken en historische voorbeelden neemt Henk Jansen van de FGM ons mee in voorbeelden waarin brandgevaar en -preventie door eeuwen heen een thema is. De brand in Delft in 1536 bijvoorbeeld, maar ook hoe onderhoudswerk aan de Nieuwekerk in Amsterdam in 1645 zorgde voor een desastreuze afloop. Hij sluit af met voorbeelden hoe preventie zich door de jaren heen zich heeft ontwikkeld, zoals harde daken, brandschermen, compartimenteren en bliksemafleiders.

Kijk hier voor de volledige impressie. Hier vindt u de presentaties van deze bijeenkomst.


Dagvoorzitter Wico Ankersmit (Vereniging Bouw en Woningtoezicht) trapt de bijeenkomst af - foto: Stichting ERM

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80