Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Dit voorjaar in het Amsterdamse Vondelpark, datum nog niet bekend.

ERM is nauw betrokken bij de oprichting van een Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Vereniging Stadswerk. Bij beheer van groen erfgoed betrokken ambtenaren van gemeenten en provincies kunnen aan dit netwerk deelnemen.

De eerste bijeenkomst van het netwerk met het thema ‘Van wie is het park?’ had op 24 november jl. in het Vondelpark in Amsterdam moeten plaatsvinden. Het Vondelpark vierde toen dat het 25 jaar de status beschermd Rijksmonument heeft. Helaas stak Corona een spaak in het wiel. Hopelijk kan dit voorjaar deze bijeenkomst alsnog doorgaan. Volg voor meer informatie de website www.groenerfgoedzorg.nl.


Het Vondelpark in Amsterdam was 25-jaar rijksmonument in 2021 - foto Ruurd van Donkelaar

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80