Eerste certificaat groen erfgoed voor Debie & Verkuijl

Debie & Verkuijl is als eerste hoveniersbedrijf landelijk gecertificeerd voor haar kennis op het gebied van groen erfgoed. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in hovenierswerkzaamheden bij historische tuinen, parken, landgoederen en buitenplaatsen. Debie & Verkuijl werkt daarbij volgens de ERM-richtlijnen URL 6010 en BRL 6000. Hobéon verzorgde de certificering.


Het team van Debie en Verkuijl dat is gecertificeerd voor groen erfgoed – bron: eigen foto

ERM stelde voor hovenierswerk van historische tuinen en parken een beoordelingsrichtlijn (BRL 6000) en een uitvoeringsrichtlijn (URL 6010) op. Dat gebeurde in nauwe samenspraak met uitvoerenden, de overheid en opdrachtgevers uit dit vakgebied. De BRL geeft richtlijnen voor de eisen aan de organisatie en de certificering, de URL omschrijft de eisen aan het hovenierswerk. Een belangrijk onderdeel van de richtlijnen is de restauratieladder, een hulpmiddel bij het maken van keuzes in het onderhouds- en restauratieproces. Zie ook www.groenerfgoedzorg.nl.

Patricia Debie en Paul Verkuijl (1965 – 2018) hebben samen de eerste stappen gezet om binnen de vakwereld een onafhankelijke kwaliteitsborging voor onderhoud en restauratie van groen erfgoed te garanderen. Uit dit initiatief zijn onder andere de Vereniging van Erfgoedhoveniers en de Vakgroep Groen Erfgoed ontstaan.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80