Geheugen van het ontworpen landschap

Er gaat geen dag voorbij zonder dat er aan het Nederlandse landschap wordt gesleuteld. Honderden tuin- en landschapsarchitecten werken als zelfstandige, bij een bureau, in overheidsdienst en bij natuurorganisaties. Iedere dag produceren zij ontwerpen die de stad en het landschap aanpassen aan onze telkens weer nieuwe eisen; denk aan nieuwe woonwijken en verdichting in de stad, klimaatadaptatie zoals Ruimte voor de Rivier, aanleg van natuurgebieden, parken en particuliere tuinen. Lees verder.


N.M.de Jonge, Veerse Bos, 1968. Collectie Het Nieuwe Instituut

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80