Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Goede historische kennis, een visie en veel aandacht voor het draagvlak, dat zijn belangrijke ingrediënten voor een succesvol herstel van de monumentale parken op de stadswallen van Zaltbommel. ‘Voor de planmatige aanpak hadden we veel baat bij de ERM-richtlijnen’, vertelt Moniek Biezeman, tuin- en landschapsarchitect bij de gemeente.


Landschapspark Zaltbommel wordt hersteld - Foto Ruurd van Donkelaar

Planmatige opzet
Vanaf 1834 werden de vestingwerken door de toenmalige stadsarchitect Francois Willem de Virieu omgevormd tot landschapspark. Bij zes van de zeven oorspronkelijke bastions is de landschapsstijl nog voelbaar. Het in Engelse landschapstijl ontworpen park werd verwaarloosd, ondanks zelfs de rijksmonumentale status. Maar twee jaar geleden startte een hersteloperatie, die nog vier jaar gaat duren. ‘Voor een planmatige opzet, geheel overeenkomstig de ERM richtlijnen [URL 6001 en URL 6010 – red.], ontwikkelde eerst BoschSlabbers Landschapsarchitecten een masterplan voor de vestingstructuur van de stad’, vertelt Moniek Biezeman. Daarnaast hebben we het groene erfgoed uit het standaardbestek van de gemeente gehaald, zodat hiervoor meer maatwerk en een gespecialiseerde aanpak mogelijk was, gericht op vakkundige bedrijven. Ook in de uitvoering passen de richtlijnen op een heel natuurlijke wijze. We hoeven ons ervoor niet in allerlei bochten te wringen’.

Goed informeren
‘Draagvlak voor een aanpak als deze is essentieel’, vervolgt Moniek Biezeman. ‘Het is echt van cruciaal belang om binnen het gemeentelijk apparaat iedereen te informeren en mee te krijgen, van de communicatieafdeling tot elke andere afdeling, hoe zijdelings betrokken ook. Datzelfde geldt voor de inwoners van de stad. Je moet hen uitleggen waarom je welke keuzes maakt, ondanks de soms tegenstrijdige belangen. Wat de waarde van het historisch groen is. En waarom een festival bijvoorbeeld niet meer kan worden gehouden op een plek waar allerlei prachtig groen, zoals stinzenplanten, net is aangeplant en ingezaaid.’

Meer informatie:

Gerelateerd nieuws

Eerste certificaat groen erfgoed voor Debie & Verkuijl

Groen erfgoed vraagt om meer kennis en richtlijnen

Natuurmonumenten borgt groen én cultureel erfgoed

Zorg en onderhoud voor groene erfgoed gaan waarderen

Groen Erfgoed en de SIM, van historie naar toekomst

Geheugen van het ontworpen landschap

Opleving ommuurde moestuinen

Stadswerk mede-initiator Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 24 november

Ode aan historische berceaus

Opvolging Liesbeth Missel bij Speciale Collecties WUR

Cursus Groen Erfgoed Hogeschool Utrecht

‘De richtlijnen dragen bij aan de ó zo noodzakelijke kennisborging’

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten

Eerste bijeenkomst Netwerk Groen Erfgoed Gemeenten - 7 april 2022

Erfgoedhoveniers gaan op voor ERM-certificatie

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek

9 februari: Gecombineerd platform Kleurhistorie en Groen erfgoed - Veenhuizen

Waar theorie en praktijk samenkomen: begraafplaats Daalseweg in Nijmegen

2e netwerkdag Groen Erfgoed Gemeenten - 6 oktober 2023

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek van start

100 jaar experimenten, de Tuinen Mien Ruys

ProRail: aanpak historische perronkappen vraagt om combinatie veiligheid en monumenten

Jacques Monasch: ‘Restauratiebranche heeft eigen dynamiek’

Drenthe stimuleert met extra subsidie restauraties door gecertificeerde bedrijven

Gelderland borgt restauratiekwaliteit met erkende aannemers

Nieuwe stappen bij inspecties monumenten

ERM bestuurslid Arno Boon: 'Ook aan opdrachtgevers zijn kwaliteitseisen te stellen'

Impressie bijeenkomst Platform Monumenten Toezicht 'bescherming en toezicht historische binnenruimten'

Arjan Grandia: ‘Kwaliteit betaalt zich altijd terug’

Platform Monumententoezicht 'Bescherming en toezicht historische binnenruimten'- 11 maart 2020

Nieuwe Wegwijzer voor advies over omgevingsvergunningen

Restauratie- en onderhoudsplannen die tellen, een impressie

'Samen dialoog voeren’ - Rob Konings

ProRail zoekt bedrijven die ERM-richtlijnen hanteren

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80