Informatieblad Restauratoren Register

In dit informatieblad kunt u als toekomstig RegisterRestaurator of als gebruiker van het Restauratoren Register meer informatie vinden over het landelijk Restauratoren Register op www.restauratorenregister.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80