Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

ERM ontwikkelt een demonstratie-set Verduurzaming met onder andere een maquette, samples van materialen en informatiebladen. Informatief voor opdrachtgevers, maar ook voor bouwkundigen en adviseurs. ‘Bij beide doelgroepen is grote behoefte aan instructie- en voorbeeldmateriaal’, weet Jeroen Wienbelt, een van de producenten van de set.


Jeroen Wienbelt met een van de vele samples – foto ERM

Concrete voorbeelden
Met een maquette, een groot aantal samples van isolatiematerialen en een omvangrijk pakket informatiebladen gaat ERM, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds en verschillende vakopleidingen, geïnteresseerden op een heel tastbare wijze informeren wat er kan – en niet kan – bij het verduurzamen van een monument. ‘De vraag naar zo concreet mogelijke informatie is heel groot’, vertelt Jeroen Wienbelt, directeur van Burgy Bouwbedrijf en producent van de samples. ‘Die begint meestal naar de kosten en de terugverdientijd, maar onze opdrachtgevers zijn altijd bereid eerst een gesprek aan te gaan over de esthetische gevolgen van de verduurzaming. Als we praten over verduurzaming, beginnen we altijd met de gevolgen van de gewenste maatregelen. De esthetische effecten, de technische consequenties en pas daarna de financiële kant. Voorbeelden van materialen en de consequenties van de toepassing op de cultuurhistorische uitstraling zijn op dat soort momenten zeer gewenst. Voor deze demonstratie-set maken we transportabele kisten met telkens zestien isolatievoorbeelden van onder andere daken, met pannen, leien, metaal en riet, voor de kozijnen en de ramen en voor de gevels’. Bij de samples komt een maquette van een woonhuis, op schaal 1 : 25, die met verschillende uitsneden de toepassingen van isolatiemateriaal op het dak, de gevels en de ramen en de vloer laat zien.

Lesmateriaal
‘Dit zo zeer tastbare en visueel sterke materiaal’, vervolgt Jeroen Wienbelt, ‘is ook voor onszelf een buitengewoon instructieve set. Hiermee, en uiteraard mede dankzij de regelmatige actualisering van het materiaal, houden we ons eigen kennisniveau ook hoog. De belangstelling van cursusinstellingen als het NRC, NCE, GRC en de ErfgoedAcademie is zeker terecht, want dit materiaal, in combinatie met de maquette en de informatiebladen, is zeer instructief voor hen die beroepshalve belangstelling hebben voor de effecten van verduurzaming op onze monumenten.’ Dat bevestigt Ina Roeterdink, die niet alleen via haar werk bij het Restauratiefonds, maar ook haar betrokkenheid bij de ErfgoedAcademie, veel contact heeft met particulieren en cursisten.

Aantrekkelijk blijven?
‘Monumenten hebben bewezen dat ze wel even meegaan’ stelt Ina Roeterdink vast. ‘Maar hoe zorgen we ervoor dat monumenten ook voor volgende generaties aantrekkelijk blijven? Hoe kunnen eigenaren kosten besparen en tegelijkertijd het wooncomfort verhogen? Door te verduurzamen. Wij helpen eigenaren dat op een slimme en goede manier aan te pakken. We geven eigenaren inzicht in verduurzamingsmogelijkheden, brengen ze in contact met de juiste specialisten en verstrekken een aantrekkelijke financiering om monumenten stap voor stap te verduurzamen. Zodat monumenten klaar zijn voor de toekomst. Ook met de demonstratie-set van Stichting ERM voor monumenteigenaren en cursisten van onder andere de ErfgoedAcademie dragen wij ons steentje hieraan bij. Het maakt de verduurzamingsmogelijkheden voor hen tastbaar en zichtbaar.’

De maquette, de samples en de informatiebladen zijn in de loop van dit voorjaar beschikbaar.

Gerelateerd nieuws

Toolkit voor Eigenaren van een Modern Huis

Natuurmonumenten borgt groen én cultureel erfgoed

Inzicht in gebouwd erfgoed

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Webinar Duurzame daken - 21 april 2021

‘Restauratieladder is een mooi gespreksplaatje’

RestauratorenRegister aangevuld met ‘beschilderde oppervlakken historische binnenruimten’ (HB)

Natasha Herman: ‘CCvD brengt visies op roerend en onroerend erfgoed bijeen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Molens zijn machines, die vragen om speciaal schilderwerk

Aansprakelijkheid en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

‘Restauratoren verdienen een register, als stap naar beroepsbescherming’

Kaag: restauratieschilderwerk met vakmanschap, scholing en enthousiasme

Restauratievoegen gaat over veel meer dan een voeg zetten

Platform Monumententoezicht: Zonnepanelen, installaties en monumenten - 6 april 2022

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

Video's ‘Monument van morgen’

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Impressie webinar Duurzame daken

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Verduurzaming brandweerkazerne Dirk

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80