Gelderland borgt restauratiekwaliteit met erkende aannemers

‘Restauratiewerkzaamheden mogen alleen worden door een erkend restauratieaannemer’ schrijven Gedeputeerde Staten van Gelderland in een brief aan de Provinciale Staten. In de brief wordt een nieuwe werkwijze voor de aanpak van monumentaal erfgoed voorgesteld, waarvoor de subsidieregeling Functioneel Erfgoed in aangepaste vorm in augustus 2020 wordt opengesteld. Met ‘een erkend restauratieaannemer’ duiden Provinciale Staten op de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde, onderdeel van het kwaliteitsbeleid 'Gelderse Voet', of op een ERM-certificaat.


Restauratie Kasteel Doorwerth – foto Gelders Restauratie Centrum

Zekerheid voor opdrachtgevers
Beleidsmedewerker Tom Pegels licht toe: ‘De Kennis en Kunde-regeling wordt sinds 2008 toegepast. Restauratieaannemers kunnen een erkenning krijgen, door de Monumentenwacht Gelderland, of zich op basis van ERM-richtlijnen laten certificeren. Sinds 2017 geldt in de provincie Gelderland dat de door de provincie gesubsidieerde restauraties moeten worden uitgevoerd door een erkend aannemer of een partij die voldoet aan eisen van gelijkwaardig niveau. Wij hechten daaraan, omdat het een waarborg biedt voor een goede kwaliteit van het onderhoud of de restauratie. Dat is zeker ook voor particulieren, die misschien maar eens in hun leven een dergelijk grote opdracht verlenen, belangrijk. Om nu de erkende restauratieaannemers niet alleen een papieren tijgergevoel te geven, want het doorlopen van zo’n erkennings- of certificatietraject vraagt veel inspanning en kost ook geld, continueren we de in 2017 ingezette lijn. Zo krijg je als aannemer er ook wat voor terug, en het geeft opdrachtgevers/eigenaren van monumenten ook nog meer zekerheid. Daarnaast stimuleren wij op deze wijze ook het opleiden van jonge vakmensen, want het bieden van opleidingsplaatsen is onderdeel van de erkennings- en certificeringsregeling. Als Provincie vinden wij de instroom van jonge mensen in de restauratiesector essentieel.’

Gerelateerd nieuws

ProRail: aanpak historische perronkappen vraagt om combinatie veiligheid en monumenten

Drenthe stimuleert met extra subsidie restauraties door gecertificeerde bedrijven

Uitstel ERM-audits in verband met Corona

ERM bestuurslid Arno Boon: 'Ook aan opdrachtgevers zijn kwaliteitseisen te stellen'

Gezamenlijk optreden gespecialiseerde bedrijven in de erfgoedsector

Joost Bosman: 'Certificaat uit liefde voor het vak'

ProRail zoekt bedrijven die ERM-richtlijnen hanteren

Voor een eigenaar is het essentieel dat een aannemer ervaring heeft

Help!desk over ERM-certificering op 5 juli 2021

Denys is een van de twee Belgische bedrijven met ERM-certificering

Jacques Monasch: ‘Restauratiebranche heeft eigen dynamiek’

Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Nieuwe stappen bij inspecties monumenten

Impressie bijeenkomst Platform Monumenten Toezicht 'bescherming en toezicht historische binnenruimten'

Arjan Grandia: ‘Kwaliteit betaalt zich altijd terug’

Platform Monumententoezicht 'Bescherming en toezicht historische binnenruimten'- 11 maart 2020

Nieuwe Wegwijzer voor advies over omgevingsvergunningen

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Restauratie Jachtslot Mookerheide vereist erkende vakmensen

Wat knaagt er aan mijn erfgoed?

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80