Gelderland borgt restauratiekwaliteit met erkende aannemers

‘Restauratiewerkzaamheden mogen alleen worden door een erkend restauratieaannemer’ schrijven Gedeputeerde Staten van Gelderland in een brief aan de Provinciale Staten. In de brief wordt een nieuwe werkwijze voor de aanpak van monumentaal erfgoed voorgesteld, waarvoor de subsidieregeling Functioneel Erfgoed in aangepaste vorm in augustus 2020 wordt opengesteld. Met ‘een erkend restauratieaannemer’ duiden Provinciale Staten op de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde, onderdeel van het kwaliteitsbeleid 'Gelderse Voet', of op een ERM-certificaat.


Restauratie Kasteel Doorwerth – foto Gelders Restauratie Centrum

Zekerheid voor opdrachtgevers
Beleidsmedewerker Tom Pegels licht toe: ‘De Kennis en Kunde-regeling wordt sinds 2008 toegepast. Restauratieaannemers kunnen een erkenning krijgen, door de Monumentenwacht Gelderland, of zich op basis van ERM-richtlijnen laten certificeren. Sinds 2017 geldt in de provincie Gelderland dat de door de provincie gesubsidieerde restauraties moeten worden uitgevoerd door een erkend aannemer of een partij die voldoet aan eisen van gelijkwaardig niveau. Wij hechten daaraan, omdat het een waarborg biedt voor een goede kwaliteit van het onderhoud of de restauratie. Dat is zeker ook voor particulieren, die misschien maar eens in hun leven een dergelijk grote opdracht verlenen, belangrijk. Om nu de erkende restauratieaannemers niet alleen een papieren tijgergevoel te geven, want het doorlopen van zo’n erkennings- of certificatietraject vraagt veel inspanning en kost ook geld, continueren we de in 2017 ingezette lijn. Zo krijg je als aannemer er ook wat voor terug, en het geeft opdrachtgevers/eigenaren van monumenten ook nog meer zekerheid. Daarnaast stimuleren wij op deze wijze ook het opleiden van jonge vakmensen, want het bieden van opleidingsplaatsen is onderdeel van de erkennings- en certificeringsregeling. Als Provincie vinden wij de instroom van jonge mensen in de restauratiesector essentieel.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80