ProRail: aanpak historische perronkappen vraagt om combinatie veiligheid en monumenten

ProRail is gestart met het programma voor de restauratie van enkele tientallen historische perronkappen. Een project voor de komende tien jaar. De uitvoering wordt op dit moment voorbereid en daarbij wordt goed gekeken naar bedrijven die veilig werken op en rondom het spoor combineren met het gebruik van de ERM-richtlijnen. In de *ERM-nieuwsbrief van april dit jaar werd daarover bericht. In dit tweede artikel gaan Suleyman Ozturk en Auke van der Pal namens ProRail dieper in op de plannen.


Station ’s-Hertogenbosch – foto ProRail

Prioritering
‘Na de inventarisatie van de kappen die moeten worden hersteld, zijn we die nu aan het prioriteren. Hierbij kijken we niet alleen naar de werkzaamheden aan de kap zelf, maar ook hoe de werkzaamheden passen in relatie tot ander werk aan dezelfde spoorverbindingen. We proberen de hinder aan het spoor in algemene zin te minimaliseren door werkzaamheden op verschillende locaties in tijd te combineren. Zodra we meer informatie hebben over het programma, de verdeling van de locaties per jaar, de werkwijze en de gevraagde documenten die benodigd zijn, gaan we de tenders publiceren. Hierbij is het belangrijk dat belangstellenden TenderNed regelmatig raadplegen voor de aankondigingen van nieuwe projecten en daarbij rekening houden dat niet het gehele programma in één keer wordt aanbesteed maar op basis van de behoeftes uitvoeringsvolumes per jaar worden bepaald. Ook zullen we ERM informeren zodat de ERM-Nieuwsbrief kan verwijzen naar de publicatie op TenderNed. We verwachten in de komende jaar hier meer informatie over te geven.

ERM-richtlijnen
‘We zijn momenteel bezig met een standaard STABU bestek voor dit type werk te ontwikkelen. Het gaat hierbij om het restauratiebestek (STABU op basis van de standaarden van ERM), aangepast aan de stations-specifieke context. Met ERM werken we aan het benutten van de specifieke restauratiekennis zoals verwoord in de ERM-richtlijnen. Het ligt voor de hand dat het meestal gaat om de richtlijnen voor de hoofdaannemer (restauratiebouwbedrijven, BRL 3000) en voor gespecialiseerde aannemers, zoals glazeniers (URL 4002), smeden (URL 4012) en metselaars (URL 4003). Soms komt ook historisch beton voor (URL 4005)’.

Samenwerking op kennis
Net als in het vorige bericht benadrukken Suleyman Ozturk en Auke van der Pal de noodzaak van samenwerking, om er in gezamenlijkheid voor te zorgen dat er voldoende kennis en ervaring kan worden ingezet. ‘De combinatie van restauratiekennis en veiligheid werken op en rond het spoor kan mogelijk komen van een aannemer met spoorse ervaring in combinatie met een restauratie-aannemer.’

Gerelateerd nieuws

Hoe jong erfgoed te restaureren en te behouden

Natasha Herman: ‘CCvD brengt visies op roerend en onroerend erfgoed bijeen’

Erfgoedzorg in coronatijd

ProRail zoekt bedrijven die ERM-richtlijnen hanteren

Jacques Monasch: ‘Restauratiebranche heeft eigen dynamiek’

Drenthe stimuleert met extra subsidie restauraties door gecertificeerde bedrijven

Zaltbommel kiest voor planmatig herstel van groen erfgoed

Gelderland borgt restauratiekwaliteit met erkende aannemers

Nieuwe stappen bij inspecties monumenten

ERM bestuurslid Arno Boon: 'Ook aan opdrachtgevers zijn kwaliteitseisen te stellen'

Impressie bijeenkomst Platform Monumenten Toezicht 'bescherming en toezicht historische binnenruimten'

Arjan Grandia: ‘Kwaliteit betaalt zich altijd terug’

Platform Monumententoezicht 'Bescherming en toezicht historische binnenruimten'- 11 maart 2020

Nieuwe Wegwijzer voor advies over omgevingsvergunningen

Restauratie- en onderhoudsplannen die tellen, een impressie

'Samen dialoog voeren’ - Rob Konings

Uitstel ERM-audits in verband met Corona

Gezamenlijk optreden gespecialiseerde bedrijven in de erfgoedsector

Joost Bosman: 'Certificaat uit liefde voor het vak'

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80