Voor een eigenaar is het essentieel dat een aannemer ervaring heeft

‘Ik hecht aan ervaring, en dus aan certificering, want bij een gecertificeerd bedrijf is ervaring verzekerd. Ervaring binnen een bouwbedrijf, van hoog tot laag. Ik wil dat ook zelf zien. Daarom liet ik mij rondleiden door een werkplaats, alvorens de opdracht tot de restauratie te geven’, vertelt Sander Wurfbain, eigenaar en opdrachtgever van de restauratie van een monumentaal woonhuis aan de Amsterdamse Apollolaan.


Foto: Sander Wurfbain

Belang van ervaring
Aan het woonhuis is veel te doen, alvorens er weer in gewoond kan worden. Herstel van het pannendak, gevels, ramen en al het houtwerk. ‘Echt heel veel’, zegt Wurfbain. En dus begon hij gesprekken te voeren met drie aannemers. Vroeg naar expertise, naar ervaring en naar voorbeelden. ‘Het was niet zo dat ik onmiddellijk naar certificaten vroeg, maar het belang daarvan, de kennis en kunde, de ervaring zoals ik dat noem, was natuurlijk wel doorslaggevend’. En zo kwam hij uit bij Burgy Bouwbedrijf in Leiden.

Houtbewerking
‘Behalve, samen met een aannemer voorbeeld projecten bekijken, vind ik het rondkijken op de werkplaats van de aannemer van essentieel belang. Ik wil de vaardigheden kunnen zien. De ervaringen die de mensen hebben, en dat geldt voor elke medewerker, op elk niveau. Dat is belangrijk, omdat het bij restauraties ook vaak gaat om het herstellen van fouten die in het verleden zijn gemaakt. Wat ik daarnaast belangrijk vind is de wijze waarop de kwaliteit wordt geborgd. Zoals de houtbewerking. Ik hecht er aan dat een aannemer dat ook verzorgt. En in dit woonhuis is veel hout te bewerken, en zelfs te vernieuwen. Een monumentale trap is bij een brand vernietigd en wordt nu aan de hand van oude tekeningen gereconstrueerd’.


Foto: Sander Wurfbain

Gelijk verduurzamen
‘Het borgen van restauratiekwaliteit, en dus over voldoende ervaring te beschikken, is ook van belang bij het verduurzamen van een monument. Ik heb de gelegenheid die de restauratie bood aangegrepen om daar waar mogelijk het woonhuis te laten verduurzamen. De gevels natuurlijk te isoleren, de kap – aan de binnenzijde, want ophogen was cultuurhistorisch niet verantwoord, en zou de aansluiting op het aangrenzende dak teniet doen laten gaan – en de ramen. Bij de isolatie van die laatste onderdelen kan de aannemer er ook voor zorgen dat de originele roedeverdeling wordt teruggebracht. Die vakbekwaamheid acht ik als vanzelfsprekend aanwezig. Daarom hecht ik als opdrachtgever, en met de kennis van de bouwwereld waarin ook ik werk – aan ervaring, en aan het borgen daarvan met een certificaat. Iets wat ik ook graag meegeef aan hen die voor het eerst, en misschien zelfs eenmalig, opdracht gaan geven voor een restauratie.’


Foto: Sander Wurfbain

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80