Nieuwe stappen bij inspecties monumenten

ERM werkt samen met MonumentenwachtNL aan een pilot voor het combineren van bouwkundige inspecties met het inspecteren van de energieprestatie bij monumentale gebouwen. Deze combinatie wordt mogelijk gemaakt door een aanvulling van de uitvoeringsrichtlijn voor het inspecteren van gebouwen, URL 2005. De pilot is bedoeld om het gecombineerd inspecteren in praktijk te testen op vier locaties. De uitvoeringsrichtlijn is in werking sinds 2019. De bouwkundige inspectie wordt uitgevoerd conform de URL 2005. Tegelijk worden gegevens verzameld over de energieprestatie van de gebouwschil en andere gegevens, zoals beschreven in de concept-aanvulling van de URL. De resultaten van deze pilot worden verwerkt in de definitieve versie van URL 2005.


Luchtstromen controleren – foto Monumentenwacht Fryslân

Grote waarde
‘Wij hechten grote waarde aan de ontwikkeling van richtlijnen door ERM en brengen daar graag onze kennis bij in’, aldus Karel Geijzendorffer, voorzitter van MonumentenwachtNL. ‘Met deze pilot toetsen we die ontwikkelde kennis in de praktijk.’
De pilot wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de RCE. ERM en MonumentenwachtNL zijn begonnen met de voorbereidingen, onder andere het selecteren van de locaties. De inspecties zelf schuiven door de coronacrisis wat op, vermoedelijk naar het derde kwartaal 2020.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80