Video's ‘Monument van morgen’

Voor monumenten-eigenaren, toezichthouders of uitvoerders wordt in vier korte video’s specifieke kennis over verduurzaming van monumenten gepresenteerd. De rode draad is de balans te vinden tussen verduurzaming en behoud van de cultuurhistorische waarden. De opbouw van de vier video’s is van breed – het opstellen van ambities – tot diep – de keuze in specifieke isolatiematerialen.

1. Ambities: monument en duurzaamheid in balans
2. Isoleer goed – of doe het niet, want houd rekening met vocht, ventilatie en gezondheid
3. Allerlei maatregelen zijn mogelijk, maar wat leveren ze op?
4. Waar begin ik? Oriëntatie op isolatieproducten en –systemen

De vier video’s zijn hier te bekijken.


Presentatrice Dagmar Lap luistert in de derde aflevering naar John Wolterinck, eigenaar van een monumentale boerderij in Mariënvelde

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80