Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

De twee grote thema’s in monumentenland zijn op het ogenblik transformeren en verduurzamen. Willen we monumenten in stand houden, dan valt daar veelal niet aan te ontkomen. De vakbeurs Monument 2023 gaat eind mei veel aandacht hieraan besteden.

Het ERM-team zal tijdens de beurs aanwezig zijn om alle vakmensen, ambachtslieden, ontwerpers, opdrachtgevers, ambtenaren en andere betrokkenen te informeren over het werk van ERM. Daarnaast is er ruimte voor kennisuitwisseling, kunnen ervaringen worden gedeeld over de richtlijnen en het werken daarmee en is er ruimte om kennis met elkaar te maken.

Met transformeren houden we monumenten in functie. Beter dan leegstand. Maar daartoe is doorgaans een goed binnenklimaat nodig en dat vraagt om verduurzaming. Vanwege de kosten, maar ook vanwege het klimaat.

De vakbeurs Monument, van 23 tot en met 25 mei in de Brabanthallen te Den Bosch, informeert traditiegetrouw over actuele ontwikkelingen op het gebied van monumentenzorg. Met dit jaar in het bijzonder veel aandacht voor transformatie en verduurzaming. Zusterbeurs Renovatie onderging vanwege de actualiteit zelfs een naamsverandering en heet nu Renovatie en Transformatie. Deze beurs vindt gelijktijdig en op dezelfde locatie plaats, net als de nieuwe vakbeurs Houtbouw.

Tickets voor de beurs Monument zijn vanaf dinsdag 28 maart verkrijgbaar via de website www.monumentenbeurs.nl.

Gerelateerd nieuws

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Video's ‘Monument van morgen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Impressie webinar Duurzame daken

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

Verduurzaming brandweerkazerne Dirk

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80