Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Op dit moment is de concept-rapportage gereed. We hebben besloten de eindrapportage over de zomer heen te tillen, zodat we onze bevindingen en het concept-rapport konden laten toetsen door een onafhankelijk expertteam gespecialiseerd in bouwfysica betreffende monumenten. Deze tussenstap hebben we extra gezet in het proces; het doel hiervan is om een gedegen en zorgvuldige rapportage met conclusies en aanbevelingen te kunnen doen naar de Rijksdienst en naar monument-eigenaren die met verduurzaming aan de slag willen binnen heel Nederland.

De komende weken wordt het concept-rapport beoordeeld door diverse commissies waarna het definitieve rapport wordt opgesteld. Ook zijn/worden de betrokken deelnemers van de onderzochte locaties benaderd omwille van een zorgvuldige omgang in verband met privacy.

Zodra het rapport is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit kunnen we aan de slag met de kennisoverdracht. We houden u hier graag over op de hoogte. Volg hiervoor onze social media kanalen en de nieuwsbrief. Zo bent u op de hoogte van de laatste updates.

Gerelateerd nieuws

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Maquette, samples en informatiebladen maken effecten verduurzaming tastbaar

Impressie webinar Duurzame daken

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Verduurzaming brandweerkazerne Dirk

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Video's ‘Monument van morgen’

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80