Energiebesparing bij monumenten in Parkstad

In de waaier ‘Energiebesparing bij monumenten in Parkstad’ vindt u een uitwerking van energie-aspecten die specifiek gericht is op de situatie in Limburg-Parkstad. De waaier gaat in op de mogelijkheden bij kerken, kloosters, hoeves, kastelen en woonhuizen.

De inhoud volgt in hoofdzaak de waaier ‘Uw monument energiezuinig’. In vergelijking met deze waaier is in de waaier ‘Energiebesparing bij monumenten in Parkstad’ extra aandacht besteed aan:

  • Isolatiewaarden van verschillende historische gebouwschil-onderdelen
  • uitleg over de gebruikte reken-eenheden in de monumenten-verduurzaming
  • bijzondere vormen van warmte-koude opslag (WKO)
  • informatie over opwekking van groene stroom met wind- en waterkracht.

De waaier wordt ingezet als praktisch keuze- en beoordelingsinstrument voor monumentenverduurzaming en is daartoe verspreid onder de plaatselijke gemeenten.

U kunt de waaier downloaden.

DOWNLOADEN