Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

In de uitvoeringspraktijk blijkt het vaak aan kennis te ontbreken over het doel en het bestaan van de verschillende typen dampfolies en waar deze aangebracht moeten worden. ERM heeft daarom onlangs infobladen voor dampremmende en waterkerende folies toegevoegd op de website www.verduurzamingsrichtlijnen.nl

Hierin wordt beschreven wat het doel is van deze folies, waar en wanneer ze worden toegepast, de mate van dampremmendheid waaraan de folies moeten voldoen en hoe ze verwerkt moeten worden. Er zijn aparte infobladen gemaakt voor folies in relatie tot dakisolatie aan de binnen- en buitenzijde, alsmede voor dampdichte gevelisolatie aan de binnenzijde. Duidelijke tekeningen illustreren de lagen waaruit de dak- of gevelconstructie inclusief het isolatiepakket is opgebouwd en op welke positie de waterkerende en/of dampremmende folie moet worden aangebracht.

Middels deze infobladen beogen we duidelijkheid te scheppen, zodat verkeerde keuzes door onwetendheid bij ontwerpers en uitvoerenden alsmede uitvoeringsfouten vermeden kunnen worden. Zodra na-isolatie van vloeren in een uitvoeringsrichtlijn is uitgewerkt, wordt er ook een infoblad voor folies in relatie tot vloerisolatie op de website gepubliceerd.

Eind maart werden ook al de prestatiebladen isolatiematerialen uitgebreid.

De nieuwe informatie over dampremmende en waterkerende folies is beschikbaar via: www.verduurzamingsrichtlijnen.nl.

Gerelateerd nieuws

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Video's ‘Monument van morgen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Impressie webinar Duurzame daken

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80