Verduurzaming van monumentale kerkgebouwen

Aan de hand van meerdere verduurzamingsonderzoeken en energiebesparingsadviezen is onderzocht of er praktische methoden en maatregelen zijn te ontwikkelen en op hun effecten zijn te beoordelen voor verduurzaming van monumentale kerken. De analyse is uitgevoerd bij een aantal objecten van kerkelijk erfgoed.

Uit de waarnemingen, energetische uitkomsten en voorgestelde maatregelen, zijn diverse algemeen geldende tips af te leiden die kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering van het energiebeheer en -besparing bij monumentale kerken. De per kerkgebouw te bereiken kwaliteitsverbeteringen zijn daarbij vanzelfsprekend geheel afhankelijk van de specifieke situatie in de betreffende kerk. Monumentenverduurzaming is immers altijd maatwerk.

In deze uitgave is omwille van de beperkte omvang uitgegaan van één van de beschikbare methoden, de DuMo-systematiek. Dat is bedoeld als voorbeeld. Naast DuMo zijn er verschillende andere inspiratiebronnen en toolkits voor monumentenverduurzaming, zoals www.toolkitduurzaamerfgoed.nl.

De brochure is kosteloos (5 stuks) te bestellen, maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Bij meer dan 5 exemplaren wordt vanaf het 6e exemplaar 4,50 euro per 5 exemplaren (excl. BTW) in rekening gebracht.

U kunt de brochure ook downloaden

DOWNLOADEN

de heer
mevrouw
ik ontvang graag de ERM nieuwsbrief

* verplicht

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80