Verduurzamer voor zeven Amersfoortse monumenten gezocht!

Wie gaat zeven monumentale gebouwen verduurzamen in de gemeente Amersfoort? Vanaf 27 februari jl. staat die uitvraag op TenderNed, zie ook deze reminder. Het gaat om zeven gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente zelf. Bijzonder aan de opdracht is dat niet precies wordt voorgeschreven welke maatregelen genomen moeten worden, maar aan de opdrachtnemer vraagt wat er nodig is om in 2030 CO2-neutraal te zijn en hoe zij dat in samenwerking met huurders en gebruikers aan willen pakken. De ERM-richtlijnen zijn uitgangspunt.


De Koppelpoort in Amersfoort (de foto is willekeurig en de poort is waarschijnlijk geen onderdeel van de tender) - foto: Wikipedia

Eén van de duurzaamheidsdoelstellingen in Amersfoort is om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990 en in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. De gemeente wil daarin zelf voorop lopen. Daartoe hanteert Amersfoort een routekaart ‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’, waarin staat beschreven welke stappen zij wanneer ondernemen om 67 gebouwen van de maatschappelijke vastgoedportefeuille al in 2030 volledig CO2-neutraal te hebben. Eind 2022 is de gemeente gestart met grote aanbestedingen.

Adviseur Tijs Cuppen van team Vastgoedontwikkeling en beheer vertelt daar graag meer over:

“Vanaf 2021 verduurzamen we samen met SRO [¹] twaalf van onze gebouwen. Voor de overige 55 gebouwen hebben we aanbestedingen in drie deelopgaven opgeknipt, namelijk Multifunctionele accommodaties en grotere gebouwen, Sportzalen en kleinere gebouwen en Monumentale gebouwen.

De inschrijvende partijen worden echt op kwaliteit beoordeeld. Zo krijgen ze een concrete verduurzamingscasus voorgelegd. We sturen zoveel mogelijk gegevens van een gebouw op en partijen tonen dan met een ontwerp aan hoe zij in de praktijk omgaan met CO2-reductie, circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. Daarnaast beoordelen we hoe ze samenwerken met bestaande huurders van onze gebouwen. Uiteindelijk komt er voor de monumenten één partij naar voren waar we de komende jaren intensief mee gaan samenwerken.”

Hij vervolgt: “We kiezen er bewust voor om meer gebruik te maken van hun expertise op het gebied van verduurzaming van monumentaal vastgoed en mikken ook op een langdurige samenwerking. Daarom hebben we de uitvraag zo gemaakt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de uitvoering, terwijl het normaliter gebruikelijk is om een vastgelegd ontwerp voor te schotelen en dat simpelweg te laten uitvoeren. Onze manier van aanbesteden is landelijk voor vergelijkbare vastgoedportefeuilles nog niet vaak toegepast.”

De aanbestedingen voor de eerste deelopgaven zijn in volle gang. De aanbesteding voor de deelopgave monumentale gebouwen start op 27 februari 2023. Omdat verduurzaming van monumentale gebouwen bijzondere kennis en kunde vraagt zullen de kwaliteitsrichtlijnen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (Stichting ERM) een belangrijk uitgangspunt zijn voor de kwaliteitsborging.

[¹] SRO beheert, onderhoudt en exploiteert in opdracht van de gemeente Amersfoort een groot deel van het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed, waaronder ook de zeven monumenten.

Gerelateerd nieuws

Advies verduurzaming monumenten verduidelijkt

NIEUW: duurzaamerfgoed.nl, samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed

Nieuw duurzaam leven voor boerderij

Praktijkervaringen met verduurzaming bij Café Laros in Velp

Joost Kreuger: ‘Vernieuwde richtlijn voor rieten daken nu ook gericht op isolatie’

Video’s tonen mogelijkheden op verduurzaming van monumenten

Video's ‘Monument van morgen’

Monumentenbehoud en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

Monumentenwacht aan de slag met signaleren verduurzamingsmogelijkheden

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht: Toezicht en verduurzaming van monumenten

Speciale ERM-website voor technische aspecten verduurzaming monumenten

Monument van Morgen: er kan meer dan u denkt

Thermografie brengt energieverlies in beeld

Verduurzaming met glas onderdeel ERM richtlijn 4002

Bemalen en monumenten: een combinatie die aandacht vraagt

Schouwen: nieuwe richtlijn helpt erfgoedmonitoring

‘Verduurzaming vereist een samenwerking als bij het droogmalen van de Beemster’

Impressie webinar Duurzame daken

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Isoleren van monumenten: wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar in onderzoek

Warm onthaal voor integraal informatiepakket voor verduurzaming

Verduurzaming in de praktijk - 12 april in ‘s-Hertogenbosch

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

‘Verduurzaming Groot Tuighuis – een mooie grote opgave’

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Vakbeurs Monument 2023 heeft verduurzaming als thema

Nieuwe versie URL 4002 Glas-in-lood-panelen

Nu ook informatie dampremmende en waterkerende folies beschikbaar

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht - 18 oktober 2023

Nieuw kader Rijksdienst geeft handvatten voor duurzaamheidskeuzes

Bijeenkomst 'Verduurzaming in de praktijk' - 8 februari 2024

Verduurzaming vindt plek in het Restauratiebestek

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80